mef

Utvalgte prosjekter

Her er et lite utvalg av våre prosjekter.

 • Nordre Brennagate, Svelvik

  Nordre Brennagate, Svelvik

  VA-sanering, sjøledning, gaterenovering. Utfordringer med mye kabler i luften og bakken, samt stigning opp mot 19%. Utført 2015-2016

 • Parkouranlegg, Holmestrand

  Parkouranlegg, Holmestrand

  Grunnarbeider inkl. drenering, betongarbider med tradisjonell forskaling, montasje av rails i stål og oppfylling med støtbark. Utført 2015 Parkour er en bevegelsesidrett der man skal kunne komme seg fra A til B på den mest effektive måten. En traceur (en utøver av parkour) som møter på et gjerde, vil ikke lete etter en port, men lete…

 • Storgata 11, Stokke

  Storgata 11, Stokke

  Leilighetsbygg/næringsbygg i Stokke sentrum Riving av eksisterende bebyggelse, grunn- og betongarbeider inkl. spuntarbeider Utført 2014-2015

 • Prosjekt UHN-31, Jernbaneverket

  Prosjekt UHN-31, Jernbaneverket

  I Jernbanetunnelen skal det legges ut underbygning/ballast før annen entreprenør bygger spor. Arbeidene i tunnel er ca. 12km langt, i dette området er det en del km som skal bygges opp med isolasjon før ballast. Det skal også utføres noe arbeider i dagsonen. Utlegging av ballast, kryssing under jernbanen med kulvert, og en motfylling langs…

 • Tekniske Bygg

  Tekniske Bygg

  Tekniske Bygg Wike har bygget 3 tekniske bygg for Jernbaneverket på parsell UHN-07, som underentreprise til Marti IAV DA. Ett teknisk bygg utenfor tunnellen, på Fegstad, og 2 inne i tunellen. Utførelse april 2014 til januar 2015 Kontraktssum kr. 8,6 mill + mva

 • Rortunet, Slemmestad

  Rortunet, Slemmestad

  Opparbeidelse av ny bussholdeplass med plass til 3 busser, samt sanering av den gamle busslomma. Grunn, utomhus og gartner arbeider. Utført høst 2014

 • Hyggenveien, Røyken kommune

  Hyggenveien, Røyken kommune

  Rehabilitering av kommunal vei, utført 2013

 • Heialunden, Lier

  Heialunden, Lier

  «Kombinasjonsbygg på 4 etasjer og parkeringskjeller. Grunn, VA, betong og utomhus-arbeider utført 2013/14»

 • Noresund sjøledning

  Noresund sjøledning

  PE-Sjøledning. Utført 2009.

 • Laksen kraftanlegg, Mosjøen

  Laksen kraftanlegg, Mosjøen

  Grunn og betongarbeider, bygging av kraftanlegg. Utført i perioden 2009-2011.