Daglig leder og eier Christoffer Bruserud synes tiden er inne for å slippe til nye krefter til å lede selskapet inn i en ny tid, og med mål om å ivareta selskapets interesser på best mulig måte i et stadig mer krevende marked.
Gisli T. Gudjonsson er således ansatt som ny daglig leder i Oskar og Tormod Wike AS og vil tiltre 01.03.2018. Han kommer fra stillingen som salg- og markedssjef i Austin Norge. Før dette var han daglig leder for forskjellige datterselskaper eid av Marti AS samt styremedlem i Marti AS. Gisli er utdannet sivilingeniør fra NTNU.
«Vi er veldig godt fornøyd med å få Gisli med på laget», uttaler Christoffer Bruserud og Gisli T. Gudjonsson gir uttrykk for at han er både glad, spent og ydmyk over å ha fått muligheten til å lede selskapet i årene som kommer. Han ser frem til et tett og godt samarbeidet med alle flotte ansatte, og at han forhåpentligvis vil kunne bidra til selskapets videre fremgang.
Selv vil Christoffer Bruserud bruke all sin tid mer overordnet på hele gruppens aktiviteter i fremtiden.