Tradisjonell VA-sanering i gate, ca. 600m

Har startet opp med strømpe-renovering og grøftearbeider

Anlegget skal ferdigstilles våren 2017